Kinamayan kami ni Congressman

Published February 16, 2013 by dapithapon

Kinamayan kami ni Congressman
At abot-tenga ang kanyang ngiti
Ang halalan, ramdam ko na naman

Batang uhugin ang kanyang tangan
Kumaway-kaway s’ya at ngumisi
Kinamayan kami ni Congressman

Nagkalat ang posters n’ya sa bayan
Sampu ng kanyang mga kalahi
Ang halalan, ramdam ko na naman

Namimigay ng pera sa bayan
Dagdag laman sa mga kalupi
Kinamayan kami ni Congressman

Ang mga magkakalabang angkan
Mga handang mag-ubusang lahi
Ang halalan, ramdam ko na naman

Tikom ang bibig ng mamamayan
Kung sino ang bagong maghahari
Kinamayan kami ni Congressman
Ang halalan, ramdam ko na naman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: